Model Orona 3G 2010 Orona 3G 2015 Orona 3G 2020 Orona 3G 2025
Prędkość (m/s) 1.0 1.0 – 1.6 1.0 1.0 – 1.6
Udźwig (kg) 320-450-630 320 – 1000 320-450-630 320 – 1000
Liczba osób 4-6-8 4 – 13 4-6-8 4 – 13
Dźwigi bez maszynowni (napęd umieszczony w szybie)
Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) 40 60 45 60
Maksymalna liczba przystanków 16 16 – 21 16 16 – 21

 

 

Katalog producenta Orona
DŹWIG BEZ MASZYNOWNI DŹWIG Z GÓRNĄ MASZYNOWNIĄ
Posiadają szerokie zastosowanie w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych. Rozwiązanie polegające na umiejscowieniu zespołu napędowego w maszynowni nad szybem.
Charakteryzują się optymalnym zagospodarowaniem przestrzeni użytkowej z zachowaniem najnowszych trendów w estetyce wykonania. Charakteryzują sią łatwością w modułowych modernizacjach urządzenia oraz dostępnością przy prowadzeniu prac konserwacyjnych.
Orona 3G 2010 Orona 3G 2020
Podstawowe urządzenie spełniające normę dla osób niepełnosprawnych o wymiarach kabiny:

1,10 x 1,40 m (szer. x gł.)

Orona 3G 2015 Orona 3G 2025
Urządzenie o zwiększonej wydajności i możliwości szerszego zastosowania w wysokich budynkach mieszkalnych, umożliwiające transport mebli oraz osób na noszach (przy założeniu szerokości i głębokości kabiny: 1,10 x 2,10 m)