Model Orona 3G

2016

Orona 3G

2018

Orona 3G

2026

Orona 3G

2028

Prędkość (m/s)

1.0 – 1.6 1.0 – 1.6 1.0 – 1.6 1.0 – 1.6

Udźwig (kg)

1600 1650 – 2500 1600 1650 – 2500

Liczba osób

21 22 – 33 21 22 – 33

Dźwigi bez maszynowni (napęd umieszczony w szybie)

Napęd

Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Maksymalna wysokość podnoszenia (m)

75 40 75 40

Maksymalna liczba przystanków

32 32 32 32

 

Katalog producenta Orona
DŹWIG BEZ MASZYNOWNI DŹWIG Z GÓRNĄ MASZYNOWNIĄ
Posiadają szerokie zastosowanie w nowoprojektowanych budynkach użyteczności publicznej. Rozwiązanie polegające na umiejscowieniu zespołu napędowego w maszynowni nad szybem.
Charakteryzują się wysoką trwałością, komfortem i niezawodnością pracy. Zapewniają elastyczność implementacji oraz wydajność pracy. Charakteryzują się łatwością w modułowych modernizacjach urządzenia oraz dostępnością przy prowadzeniu prac konserwatorskich.

 

Orona 3G 2016 Orona 3G 2026
Rozwiązanie dedykowane do pracy w wymagających środowiskach o wzmożonej eksploatacji, przystosowane do transportu osób na łóżkach szpitalnych

(szerokość i głębokość kabiny odpowiednio: 1,40 x 2,40 m)

Orona 3G 2018 Orona 3G 2028
Rozwiązanie dedykowane do pracy w wymagających warunkach o wzmożonej eksploatacji, zapewniające wysoką zdolność transportową ładunków